PUSSELFAMILJEN grundades av mig, Petra Björkman, ursprungligen för att vi tillsammans ska kunna stötta varandra i det som kan vara ett extra utmanande föräldraskap. Att vara en s k Pusselförälder till barn med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och utmaningar såsom ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) eller språkstörning (DLD) m fl kräver extra mycket och där vill jag försöka bidra till förbättringar.

PUSSELFAMILJEN erbjuder olika typer av coachande samtal med våra NPF-coacher, skolhandledning samt föreläsningar och vi arbetar med att utveckla fler digitala föreläsningar och kurser som jag och mina kollegor vet kan behövas kring dessa barn, familjer och skolor. Glädjande kan vi också berätta att vi i tätt samarbete med en nyöppnad neuropsykiatrisk mottagning, Martina Omnia, numera även kan erbjuda bl a utredningar av ADHD & autism samt medicinering av t ex ADHD eller ångest. Välkommen att läsa mer under fliken NPF-UTREDNINGAR!

PUSSELFAMILJEN är en plattform, ett bolag och ett nätverk för såväl föräldrar, anhöriga, skolpersonal som vårdpersonal runt barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt för arbetsgivare till s k Pusselföräldrar. Dessa föräldrar kämpar dessutom ofta hårt för att kombinera ett arbetsliv med ett utmanande föräldraskap och det kan finnas ett stort värde av förståelse om NPF från arbetsgivarens sida.

Vi som är föräldrar till barn med ”osynliga” behov och utmaningar kan lätt känna oss frustrerade, förtvivlade och rådvilla tills att vi får möta andra föräldrar som delar en liknande livsresa. Därför är vårt nätverk inom PUSSELFAMILJEN, för föräldrar i liknande situationer, en värdefull byggsten.

Genom att följa @pusselfamiljen på Instagram och FB, så hoppas jag att Du även ska kunna fylla på med allt från fakta till inspiration och min ambition är att det i slutändan ska hjälpa alla dessa barn och vi som är deras familjer, till ett bättre mående. 

Pusselfamiljens grundare Petra Björkman

PETRA BJÖRKMAN, grundare,
mamma till Max (Aspergers syndrom / ADD) och Bianca (ADHD)

OM OSS

Vi har sedan starten, kontinuerligt förstärkt PUSSELFAMILJENs rådgivande team med personer som besitter lång erfarenhet och med kompetenser från olika yrkeskategorier:

  • Specialistläkare inom barn-och ungdomspsykiatri
  • NPF-specialiserade pedagoger och författare 
  • Föreläsare inom NPF, tydliggörande pedagogik och bemötande
  • Diplomerad samtalscoach
  • Coach inom hälsa samt träningsinstruktör
  • Handledare i sorgebearbetning
  • BVC-specialist & Familjecoachning


Vår ambition är att PUSSELFAMILJEN ska arbeta för att erbjuda familjer möjligheter att få sin familj med lite extra utmaningar eller sin NPF-familj att fungera bättre. Vi arbetar även gentemot skolor & verksamheter för att höja kompetensen inom NPF. Vi kommer fortsatt att utveckla vårt utbud med intressanta föreläsningar, kurser, livesända frågestunder och föräldracoachning inom NPF.

Om PUSSELFAMILJEN

“Vi stöttar upp där det blir svårt och när det finns behov av att utöka verktygslådan, i det ofta utmanande föräldraskapet till barn med NPF-diagnoser eller i väntan på utredning.”

PUSSELMODELLEN

PUSSELFAMILJEN utgår
från ett arbetssätt vi kallar PUSSELMODELLEN.

Den bygger på ett helhetstänk om vilka pusselbitar som måste till för att få en familj med NPF att fungera bättre och mer hållbart över tid. I PUSSELFAMILJENs team finns olika kompetenser med mångårig erfarenhet som kan koordinera och tillsammans lägga hela pusslet.

Vår ambition är att kunna erbjuda tjänster inom samtliga områden som en NPF-familj behöver och därmed bli en komplett leverantör till Pusselföräldrar, deras barn, skolor, arbetsgivare och övriga verksamheter som har behov av att kompetenshöja sig. Som kämpande familj är det lätt att känna sig ensam och vi vill erbjuda familjer ett sammanhang där de känner gemenskap och trygghet och kan dela sina svårigheter, sorger men också framgångar och tips.

Vi vill möjliggöra för gynnsamma miljöer och strategier för att Pusselfamiljer ska orka i det ofta utmanande föräldraskapet och att barnet och ungdomen i familjen med utmaningar ska må så bra som möjligt. PUSSELFAMILJEN vill vara det heltäckande stödet och nätverket för varje NPF-familj oavsett var i landet man bor.

Pusselfamiljen & Co

Pusselfamiljen
& Co

PETRA BJÖRKMAN

Grundare & föreläsare

Cajsa Jahn

Cajsa Jahn

NPF-Coach & föreläsare

Malin Reuterswärd

Malin Reuterswärd

NPF-Coach & föreläsare

Mia

MIA RODHBORN

DIPL. SAMTALSCOACH & COACH INOM HÄLSa

ULRIKA BY

SPECIALISTLÄKARE I BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

Clara Wikström

CLARA WIKSTRÖM

GRAFISK DESIGNER & ILLUSTRATÖR