NPF-COACHNING FÖR FAMILJ & ANHÖRIGA

Behöver Ni konkreta tips, råd och stöd i Er familj eller i samarbetet med skola eller annan verksamhet?

I NPF-coachningen kan vi arbeta med anpassningar, struktur och förhållningssätt både hemma och i skolan. Goda föräldrastrategier kan hjälpa till att minska konflikter och få till en bättre fungerande vardag.

Våra coacher har över 20 års erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska diagnoser och deras metoder vilar på tydliggörande pedagogik och lågaffektivt förhållningssätt. De är dessutom författare till en rad böcker och flitigt anlitade föreläsare och handledare för skolor som vill öka kompetensen och skapa gynnsamma miljöer för barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Vi kan skräddarsy paket efter Era behov.

Alla samtal bokas via Boka Direkt. Hittar Du ingen passande tid där eller önskar boka ett paket, mejla oss på: boka@pusselfamiljen.se

Vi rekommenderar att alltid inleda med ett introduktionssamtal.

Vi rekommenderar att alltid inleda med ett introduktionssamtal. Du får berätta om Ditt ärende. Vi behöver kartlägga och identifiera vad som fungerar och inte fungerar i just Er situation.

Vad har barnet/ungdomen för styrkor och svårigheter? Hur fungerar det hemma i familjen? Hur fungerar vardagen med mat, sömn etc? Hur ser skolsituationen ut ur Ditt respektive skolans perspektiv? Hur fungerar samarbetet med skolan?

När coachen fått en bild av situationen får Du förslag på hur vi kan hjälpa till. Tillsammans lägger vi upp en plan med målet att förbättra situationen både hemma och i skolan för ditt barn och din familj.

Ett introduktionssamtal på
45 min kostar 1 050kr.

Ett introduktionssamtal på
45 min kostar 1 050kr.

PRISER COACHNING

45 min, 1 250 kr
60 min, 1 500 kr
90 min, 2 250 kr

Digitalt via Teams

Priserna gäller privatpersoner
och är inklusive moms.

ANPASSA HEMMA

Har Du också haft de stora diskussionerna i hallen kl. 8 som utmynnar i stress och bråk? Har Du ett barn som misslyckas gång på gång? Vi hjälper Dig att bygga upp visuella strukturer som får vardagen att funka. Vi ger Dig tips och råd om hur Du med enkla medel kan göra stor skillnad hemma hos Er. Vi utgår från tydliggörande pedagogik.

LÅGAFFEKTIVT
BEMÖTANDE I PRAKTIKEN

Ett samtal för Dig som behöver stöd i hur Du ska bemöta Ditt barn. Du kanske har provat mutor, belöningar, hot och konsekvenser utan framgång. Börjar Din verktygslåda bli tom? Är Er vardag fylld av maktkamp och konflikter? Vi guidar Dig i hur Du kan förebygga och hantera problemskapande beteende i vardagen.

ANHÖRIG

Ett samtal där Du som anhörig; far-/ morförälder, bonusförälder eller annan viktig vuxen, får dela med Dig av Dina tankar och med stöd av vår coach få kunskap om NPF samt tips och idéer kring bemötande. Hur kan man förhålla sig till sig till barnet utan att få känslan av att man lägger sig i? Vi samtalar om hur Du får större förståelse och samtidigt kan stötta barnet och familjen.

FOKUS SKOLA

I det här samtalet fokuserar vi på barnets/ungdomens skolsituation. Hur fungerar lektionerna, rasterna, matsituationen och sociala relationer? Hur fungerar samarbetet med skolan? Behöver Du veta mer om hur skolan kan hjälpa Ditt barn? Vad har Ditt barn rätt till och vilka begränsningar finns det för skolan? Tillsammans söker vi nya vägar för att Ditt barn ska lyckas i skolan.

BOLLPLANK

Vi vill vara Ditt bollplank i vardagen. Detta samtal utgår helt från Dina tankar och funderingar kring Ditt barn. Det kan handla om Ditt barns svårigheter, styrkor och utmaningar i vardagen, i familjen, på förskolan eller i skolan. Du kanske bara vill ha en axel att luta Dig emot eller få konkreta råd. Råden kan vara vardagsnära men kan också handla om att guida Dig till rätt instanser. Du är inte ensam.

DIAGNOS ELLER INTE?

Vi samtalar om neuropsykiatriska diagnoser som autism och ADHD. När bör man utreda och varför? Vilka vägar finns det till utredning. Hur går en utredning till? Vad händer när utredningen är klar? Vilket stöd har man rätt till i skolan eller av samhället om man väljer att göra en utredning eller att inte göra en utredning?

MÖTE MED SKOLAN

Vi medverkar vid möten med lärare, elevhälsa och skolledning. Om Du är intresserad av att boka oss att närvara vid skolmöten gällande Ditt barn, så behöver Du bara få skolans godkännande, sen är Du välkommen att boka någon av våra coacher. Om skolan önskar mer information om oss, finns ett informationsblad under fliken SKOLOR & VERKSAMHETER, att ladda ner och sända till skolan. Under mötet har vi ett neutralt förhållningssätt och är barnets röst. Vårt mål är att samarbetet med skolan ska förbättras, med det gemensamma målet – att det ska gå bra för barnet.
OBS! Ett skolmöte måste alltid föregås av ett ”Introduktionssamtal” på 45 min, med den skolcoach som därefter ska delta på skolmötet.

• DIGITALT MÖTE

1 500 kr/h

• FYSISKT MÖTE

1 500 kr/h
(Sthlms-området)

Resekostnad tilllkommer

835 kr/h

• FYSISKT MÖTE

Per offert
(Övriga landet)
PUSSELPAKETET

För en mer omfattande insats i Din familj kan Du boka ett paket med två av våra erfarna coacher. Våra coacher får här möjlighet att stötta upp både mer djupgående och med kontinuitet inom flera olika av Er familjs områden. Vi skräddarsyr tillfällena helt efter Era behov; anpassningar, bemötande, fokus skola eller möte med skolan.
Ni bestämmer helt vad ni vill fokusera på! Coachningen innehåller fyra tillfällen
(à 60 min). Första och sista tillfället har Du tillgång till två coacher. Vi kan även ha samtal med barnet/ungdomen och använder då väl beprövade samtalsmetoder som till exempel ritprat, seriesamtal, motiverande samtal, påståendeformulär, chattsamtal m m. Viss dokumentation eller material ingår.

• PUSSELPAKETET via Teams

8 200 kr

• PUSSELPAKETET Hemma

10 800 kr
(Sthlms-området)

Resekostnad tilllkommer

835 kr/h

• PUSSELPAKETET Hemma

Per offert
(Övriga landet)
OBSERVATION I SKOLAN

Vi gör en observation i skolan för att se barnets styrkor och svårigheter i skolan samt identifiera eventuella krockar det finns med de krav som ställs. Barnet ska helst inte veta att vi är där för att observera denne. Vi observerar utifrån Er frågeställning och kan titta på exempelvis hur barnet följer undervisningen, hur samspelet mellan barnet och lärare eller kamrater fungerar, hur rasten fungerar, om barnet kommer igång med aktiviteter och hur det fungerar. Vi kan även observera på fritids eller i andra verksamheter.

Dokumentation ingår och överlämnas ca en vecka efter observationen.

• OBSERVATION

1 500 kr/h
(Sthlms-området)

Resekostnad tilllkommer

835 kr/h

• OBSERVATION

Per offert
(Övriga landet)

OMDÖMEN

"Det vi uppskattade allra mest var att ni följde med på skolmötet! När det kom från er var det som att det vi hade sagt tidigare lyssnades på och det hände äntligen något. Det kom utifrån, utan känslor inblandat, bara rena fakta och professionalitet."

"Att vi som föräldrar fick höra er reagera på samma saker som vi, var också så stärkande. Att inte längre vara själv i det man ser men som man inte blir hörd på utan i stället få se sitt barn lida. Det betydde så mycket att vi kände att ni förstod och såg och klev in en stund tillsammans med oss för att hjälpa XXX."

"Det starkaste intrycket var när ni bad om förlåtelse till XXX för vad lärarna hade gjort mot honom. Wow!  Så fint och betydelsefullt för XXX. Att lyfta bort skuld och skam och misslyckande från honom och han fick bli sedd och förstådd ♥."

"En sån styrka att sitta på skolmöte tillsammans med er, som lite för vår talan. På lärares och rektorers språk."

"Ni var fantastiska på att prata med XXX, ni skapade en jättebra relation till honom redan på första träffen. Han såg fram emot att träffas de andra gångerna."

"Det vi uppskattade allra mest var att ni följde med på skolmötet! När det kom från er var det som att det vi hade sagt tidigare lyssnades på och det hände äntligen något. Det kom utifrån, utan känslor inblandat, bara rena fakta och professionalitet."

"Att vi som föräldrar fick höra er reagera på samma saker som vi, var också så stärkande. Att inte längre vara själv i det man ser men som man inte blir hörd på utan i stället få se sitt barn lida. Det betydde så mycket att vi kände att ni förstod och såg och klev in en stund tillsammans med oss för att hjälpa XXX."

"Det starkaste intrycket var när ni bad om förlåtelse till XXX för vad lärarna hade gjort mot honom. Wow!  Så fint och betydelsefullt för XXX. Att lyfta bort skuld och skam och misslyckande från honom och han fick bli sedd och förstådd ♥."

"En sån styrka att sitta på skolmöte tillsammans med er, som lite för vår talan. På lärares och rektorers språk."

"Ni var fantastiska på att prata med XXX, ni skapade en jättebra relation till honom redan på första träffen. Han såg fram emot att träffas de andra gångerna."