LUNCHWEBINAR 13/2, 12.00-13.00 MED PUSSELFAMILJEN & OMMEJ

Undersökningar visar att 9 av 10 föräldrar i familjer med neuropsykiatriska funktionsvariationer känner stor till mycket stor stress kring barnets situation. Är du en av dem? Rutiner som inte kan ruckas på, känsloutbrott, oförstående skolpersonal och syskon som kommer i kläm. Ingen familj är exakt likadan och utmaningarna i familjer med NPF kan variera, men […]