HELA SPEKTRAT 15/3, 8.30-11.45 PÅ LILLA CIRCUS, STOCKHOLM

Petra Björkman

Varmt välkomna på Hela Spektrat-seminariet den 15 mars på Lilla Cirkus i Stockholm! Det blir en förmiddag med inspirerande samtal om hur vi tillsammans kan skapa fler glädjefyllda sammanhang och en mer meningsfull fritid för barn med autism! Min Stora Dag och Autism Sverige har bjudit in experter, föräldrar och inspiratörer – samt barn och vuxna med […]

LUNCHWEBINAR 13/2, 12.00-13.00 MED PUSSELFAMILJEN & OMMEJ

Undersökningar visar att 9 av 10 föräldrar i familjer med neuropsykiatriska funktionsvariationer känner stor till mycket stor stress kring barnets situation. Är du en av dem? Rutiner som inte kan ruckas på, känsloutbrott, oförstående skolpersonal och syskon som kommer i kläm. Ingen familj är exakt likadan och utmaningarna i familjer med NPF kan variera, men […]